TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN

Cảm hứng học tập bắt đầu từ Hòa Nhơn

Chào mừng quý vị đến với trường mầm non Hòa Nhơn. Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm – mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi. Trường mầm non Hòa Nhơn đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và trẻ, từ đó hiểu những gì trẻ nghĩ và cần để phát huy hết tiềm năng cá nhân. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo và đầy cảm hứng trong giáo dục mầm non. Chúng tôi cũng áp dụng học thuyết của các chuyên gia về tâm lý – xã hội, nhận thức phát triển và nhân cách đầy đủ cho trẻ. Các học thuyết này đã được chứng minh là những chuẩn mực cao nhất trong giáo dục quốc tế mà đặc điểm nổi bật là tạo cho trẻ nhiều cơ hội và công cụ để sáng tạo, giúp trẻ sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng học hỏi và quan trọng hơn cả là luôn sáng tạo và đầy ắp ý tưởng mới lạ. Chúng tôi là trường mầm non Hòa Nhơn. Rất mong được đón tiếp quý vị.

Trường mầm non Hòa Nhơn - Nuôi dưỡng tâm hồn bé thơ!

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

PHÁT TRIỂN TC – XH

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Đăng ký học thử

Thư viện

TRIỂN LÃM TRANH

THAM QUAN VƯỜN RAU

HỌC CÙNG CÔ LISA