10:34 ICT Thứ hai, 25/03/2019

Menu

global html

thong bao nghỉ lễ

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2016- 2017, MÔ HÌNH " VƯỜN RAU SẠCH CHO BÉ"

Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường đã phát động phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng “Vườn rau sạch cho bé” và giao cho đoàn viên của chi trường MN Hòa Nhơn thực hiện và được tập thể giáo viên hưởng ứng, nhất trí cao.