Hội Thi ” Bé Mầm non vui khỏe”

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Trường mầm non Hòa Nhơn tổ chức Hội thi “ Bé Mầm non vui khỏe” cấp trường năm học 2015- 2016 vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2016.
Hội thi “Bé mầm non vui khỏe” nhằm tạo sân chơi, tạo cơ hội cho trẻ phát triển thể chất, ngôn ngữ; trẻ được giao lưu thể hiện khả năng nhận thức về môi trường tự nhiên – xã hội, khả năng giao tiếp và bộc lộ năng khiếu, là một trong những biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời là cơ hội tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về việc tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học. Từ đó nhận thức đúng đắn về giáo dục mầm non và có sự quan tâm, phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hội thi diễn ra gồm 2 nội dung: Thi trình diễn Aerobic và Thi đọc thơ hoặc kể chuyện. 100% lớp đều tham gia tích cực, Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.