Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề” hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” của UBNDTP Đà Nẵng từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30, tháng 9 nam 2015.
Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2015, Trường Mầm non Hòa Nhơn phối hợp với công đoàn nhà trường phát động ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”. Tất cả CBQL-GV-NV tập trung dọn vệ sinh, phát quang, trồng cây xanh tất cả các điểm trường. Nhằm tạo môi trường “xanh- sạch đẹp”, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh. 
Đồng thời thực hiện chỉ thị 43 của Thành uỷ về “Năm văn hóa văn minh đô thị” góp phần xây dựng nông thôn mới cho xã Hòa Nhơn.