SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2018, Trường Mầm non Hoà Nhơn  tổ chức chuyên đề  về lĩnh vực phát triển nhận thức tại lớp Lớn 1  Phước Thái và lớp Nhỡ 1 Phước Thái cho giáo viên trên toàn huyện về tham dự.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Hòa Vang về việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, ngày 27 tháng 11 năm 2018, Trường Mầm non Hoà Nhơn  tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp Huyện. Lĩnh vực Phát triển nhận thức được tổ chức tại 2 lớp:  Lớn 1 Phước Thái do cô Lê Thị Thoàn, lớp Nhỡ 1 Phước Thái  do cô Lê Thị Bích Phượng thực hiện.
Nhìn chung, cả 2 giáo viên đều chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho hoạt động, đồ dùng đẹp, phong phú, có sáng tạo trong hoạt động, phong thái cô lên lớp bình tĩnh, nhẹ nhàng, gần gũi trẻ, cô tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, thực hành tốt. Trẻ tham gia vào hoạt động một cách tích cực, sôi nổi, hồn nhiên và hứng thú với hoạt động.
Buổi sinh hoạt chuyên đề cấp Huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Qua chuyên đề nhằm góp phần làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường.
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyên đề: