Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến CBGVNV và phụ huynh học sinh

Hiện tại  tình hình dịch covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. ..Nhà trường tuyên truyền đến các CBGVNV trong trường và các bậc phụ huynh các em học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn; Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn;Giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh hằng ngày; khuyến khích học sinh, giáo viên đeo khẩu trang thông thường khi ra đường, khi tham gia giao thông, nơi tập trung đông người. Tránh tụ tập nơi đông người, nơi có vùng dịch bệnh.

Hạn chế tiếp xúc với người bị cách ly và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.
Thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang (nếu dùng một lần) khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Để bảo đảm an toàn sức khoẻ,phụ huynh, học sinh,giáo viên  cần nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn.

Nếu có dấu hiệu ho, sốt, hắt hắt hơi, khó thở… Lập tức đến báo ngay y tế để đc xét nghiệm, cách ly và điều trị.