ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG”

 

                        Chào mừng 25 năm ngày Đà Nẵng trực thuộc trung ương. ( 01/01/1997- 01/01/2022)

        Ngày 26/12/2021, Chi đoàn trường Mầm non Hoà Nhơn liên quân với các chi đoàn thôn cùng tham gia hội thi “Rung chuông vàng “
       Chủ đề: Đà Nẵng theo dòng lịch sử.
        Hội thi đã giúp cho đoàn viên hiểu hơn về lịch sử Đà Nẵng từ ngày TP trực thuộc trung ương đến nay, cũng như nắm rõ hơn về số lượng các quận, huyện trên TP.
         Qua hội thi, chi đoàn trường  Mầm non Hòa Nhơn đã đạt được giải ba của hội thi này./.

n

                                                                                        Người viết: Trường MN Hòa Nhơn