Đoàn thanh niên trường MN Hoà Nhơn hỗ trợ tiêm vắc xin tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Hòa Vang

 

           Vào ngày  22.12.2021, Đoàn thanh niên trường MN Hoà Nhơn hỗ trợ tiêm vắc xin tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Hòa Vang .
             Đoàn thanh niên trường chỉ mong một phần nhỏ vào công cuộc chống dịch ???

 

                                                                                      Người viết: Trường MN Hòa Nhơn