Mô hình ” Vườn rau sạch”

Thực hiện theo Nghị quyết của Chi bộ, Chi đoàn Trường Mầm non Hòa Nhơn làm mô hình “Vườn rau sạch”  Như chúng ta đã biết, rau sạch là một trong những vấn đề gây hoang mang và nhức nhối cho người dân hiện nay, thì các cơ sở sản [...]

Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp

Chiều nay, ngày 31 tháng 10 năm 2015, Trường Mầm non Hòa Nhơn phối hợp với công đoàn nhà trường phát động ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp” để thực hiện chỉ thị 43 của Thành uỷ về năm “ Văn hóa [...]