ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2 VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2

VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

            Ngày 7 /12/2019 trưởng đoàn và thư ký đến trường Mầm non Hòa Nhơn  khảo sát sơ bộ và thông qua “Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá”, thông báo kế hoạch chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức tại trường Mầm non Hòa Nhơn  theo kế hoạch của Đoàn đánh giá ngoài.

            Ngày 17/12/2019 Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức tại Trường Mầm non  Hòa Nhơn với nội dung nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp. Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra cho trường thấy những điểm mạnh, điểm yếu cụ thể và tư vấn cho nhà trường nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục Trường Mầm non  Hòa Nhơn đánh giá ngoài đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1  

Hình ảnh minh họa: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Người viết: Trường MN Hòa Nhơn

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết