ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2 VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2

VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

      Ngày 17/12/2019 Đoàn đánh giá ngoài  của Sở  Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về  khảo sát chính thức tại Trường Mầm non  Hòa Nhơn với nội dung nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp. Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra cho trường thấy những điểm mạnh, điểm yếu cụ thể và tư vấn cho nhà trường nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục Trường Mầm non  Hòa Nhơn đánh giá ngoài đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1  

                                  Hình ảnh minh họa: 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Người viết: Trường MN Hòa Nhơn

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết