Huyện về Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường

Sáng ngày 23.4.2019 Huyện kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Hình ảnh minh họa

 

Chia sẻ bài viết